Tam Kategori Listeleri
Arabalı Yangın Tüpü
Asınıfı Yangınlar
Diğer İller
İstanbulun Semtleri
İtfaiyeci Nasıl Söndürür
Nasıl Çalışır
Söndürücü Kulanmak
Yangın Söndürücüleri En Yaygını
Tarihi Büyük Yangın
Yangın Önleme
Yangın Tehlikeleri
Semtler
Site Hritası
Yangın Tüpü
Blog
Başka Yerde Ara
2 Kğ Yangın Tüpü Detay photo 4

Tetik mekanizmasi Manometre Madde & Kuru Kimyevi Toz Bos Agırlık 2,2 kğ .

Dolu Agırlık 4,2 kg Bosalma Süresi 6 saniye Püskürtme Mesafesi 2-3 m Basıncı 18 bar

Şimdi İncele

Altı Kğ Yangın Tüpü Detay photo 4

Tetik mekanizmasiManometre Madde & Kuru Kimyevi Toz Bos Agırlık 3.7 kğ.

Dolu Agırlık 9.7 Bosalma Süresi 12 saniye Püskürtme Mesafesi 2-3 m Basıncı 18 bar

Şimdi İncele

On İki Kğ Yangın Tüpü photo 2

Tetik mekanizmasi Manometre Madde & Kuru Kimyevi Toz Bos Agırlık 7 kğ.

Dolu Agırlık 19 kg Bosalma Süresi 16 saniye Püskürtme Mesafesi 2-3 m Basıncı 18 bar

Şimdi İncele

Elli Kğ Yangın Tüpü photo 5

Tetik mekanizmasi Manometre Madde & Kuru Kimyevi Toz Bos Agırlık 33 kg kğ.

Dolu Agırlık 83 kg Bosalma Süresi 25 saniye Püskürtme Mesafesi 2-3 m Basıncı 18 bar

Şimdi İncele

Nerede Bizim Firma Belgeleri

Kayıt belgeleri kümesi şirketin "yüzü" dir. Buna göre, bu belgeler şirketin geleceğin performansı ve ticari itibarı onlara bağlı olduğu için kapsamlı bir şekilde hazırlanmalı ve yerel kanunlara uygun olmalıdır. Belgelerin görünümü ve durumu, yargı alanları arasında büyük farklılıklar gösterir. Bir belge bir ülkede bir adla çağrılabilse de, başka bir ülkedeki tamamen farklı bir adla çağrılmış olabilirken, üçüncü bir ülkede hiç mevcut olmayabilir. Aşağıda, yerleşik olmayan şirketlerin en önemli temel kurumsal belgelerinin bir özetini ve işletmelerin daha sonraki faaliyetlerinde rollerini açıklamaktadır.Ana sözleşme Kurucuları veya yeni şirket kurmak için, şirketin yetkisine ve türüne bağlı olarak, hissedarlar, yöneticiler veya belki sadece kayıtlı bir acenta ana sözleşmeyi imzalamalıdır. Bu, yeni şirketin ismini, iç yönetim kurallarını, sermaye artırım veya azaltma imkânını belirleyen birincil belgedir; ayrıca genel kurul toplantısının düzenlenmesine ilişkin ayrıntıları veya tasfiye veya tasfiye için özel hükümleri belirler.

Şirketin Örneğin Karayipler'de

olduğu gibi bu belge çoğunlukla yönetmeliklerle birlikte varlığını sürdürmektedir ancak Panama gibi bazı ülkelerde şirketin operasyonlarını düzenleyen ana belgedir ve bu nedenle tüzüklerin tamamı yerini alacaktır . Kuruluş belgesi, şirketin varlığını doğrulayan ve işletmenin belirli bir yargıya ait olduğunu gösteren ana belgedir. Kuruluş belgesi, şirketin adını, kuruluş tarihini, kayıt numarasını ve şirketin kayıtlı olduğu bazı şirketler hukukunu yansıtır. Belgenin kuruluş belgesi olmasını gerektiren biçim ve unvan da yargı alanları arasında farklılık gösterir. Çoğu ülkede bu belgeye "kuruluş sertifikası" adı verilir. Panama ve kıtasal Avrupa ülkeleri gibi ülkelerde, şirket ana sözleşmesinin imzalanması veya bir noter tasarı ile kurulmuş ve şirketlerin siciline böyle bir belge sunulmuştur. Bu ülkelerde devlet, kuruluş anlaşmasını yukarıdaki ana sözleşmeye yapıştırarak ve elektronik belge sistemine girerek, kuruluş belgesinin ayrı bir belge olarak düzenlenmediğini kabul eder. Şirketin kuruluşunu müteakiben, şirketlerin mevcut durumunu gösteren şirket sicil gazetesinden bir bölüm, bu ülkelerde herhangi bir zamanda emredilebilir. Uygulamada böyle bir ekstrakt, kuruluş belgesi olarak kullanılır.Yönetmelikler Şirketin tüzükleri belirli bir yargı için standart bir belgedir ve ilgili ülkenin yasal ve yasal gerekliliklerine uygun olarak hazırlanır. Normalde, yönetmeliklerde aşağıdaki maddeler bulunur: şirketin adı; kayıtlı adres veya şirket ofisi; Şirketin amaçları, kuruluş tarihinde kararlaştırılan amaçlanan faaliyetlerdir. Bu madde, "mevcut mevzuata göre herhangi bir faaliyet" gibi "çeşitli nesneler" olarak da ifade edilebilir; Pay sahiplerinin sınırlı sorumluluk taahhütnamesi; sermayenin miktarı, hisse senedine bölünmesi ve bu hisselerin nominal değeridir. Şirketin tüzük ve esas sözleşmesi, birbiriyle çelişmeyecek şekilde hazırlanmalıdır. Ortaklar, ana sözleşme ve tüzükleri değiştirme hakkına sahiptirler, ancak yalnızca kuruluş ülkesinin genel yasaları tarafından öngörülen ölçüde. Bazı durumlarda, Birleşik Krallık'taki limited ortaklık örneğine örnek olarak, böyle bir tüzük bulunmamakta ve kurucular arasındaki ilişkiler ile şirketin faaliyetleri ile ilgili tüm hükümler, işletme sözleşmesine uygun olarak belirlenmektedir.

Tüm hakları Saklıdır .